Ogłoszenia

Newsletter II 2024

Szanowni Państwo!

W naszej szkole co miesiąc  odbywa się wiele wydarzeń, konkursów, aktywności, których celem jest stworzenie przestrzeni dla aktywności każdego ucznia i możliwości realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych szkoły. 2 luty – to dzień pozytywnego myślenia, tutaj zespół nauczycieli wspomagających zorganizował zabawę edukacyjną. 6 lutego nauczyciele informatyki przeprowadzili Dzień Bezpiecznego Internetu, który wpisuje się w ogólnopolską akcję uwrażliwiającą młodzież i dzieci na  ostrożny i krytyczny odbiór treści w Internecie i nie tylko, chciałam zaznaczyć, że krytyczne myślenie z refleksją i umiejętnościami zajęcia stanowiska do czytanych treści bez względu na źródło, ćwiczą nauczyciele na wielu przedmiotach (to ważne zadanie jest jednym z  omawianych przez nasze grono celów dydaktycznych). W lutym nauczyciele wf-u organizują między klasowe rozgrywki w piłkę koszykową, jak będzie już cieplej , będziemy korzystać z zaplecza szkoły sąsiedniej SP 401, żeby część lekcji wf-u mogła odbywać się na świeżym powietrzu (obecnie trwają rozmowy w mieście z deweloperem, który ma pomóc miastu zbudować naszą przestrzeń boiska od nowa, z tego co teraz mi zostało przekazane, czekają na sesję Rady by ich budowa z projektami była pozytywnie zaopiniowania, co mogło uruchomić kolejne kroki, ale nadało by bieg sprawie). W piątek 9 lutego na drugiej godzinie lekcyjnej w Sali 101 odbędzie się szkolny etap konkursu ortograficznego „Ortogafia na medal”.13 lutego we wtorek pan K.Bednarczyk będzie organizował eliminacje Miniolimpiady Języka Angielskiego dla klas VII-VIII. Konkurs odbywa się pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Dzielnicy Ursynów. Nauczyciele edukacji wczesno szkolnej w połowie lutego organizują między klasowe (1-3) zawody w zbijaka, wszelka forma ruchu ma duże znaczenie profilaktyczne i wychowawcze, obecnie dużo się mówi o pozytywnym wpływie ruchu na rozwój także poznawczy dziecka, stąd dbałość naszej szkoły o zaszczepienie w naszych uczniach tzw . kultury sportowej.  Uczniowie klasy 5D, w II półroczu roku szkolnego  2023/2024, wezmą udział w projekcie realizowany we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Globalna szkoła. Klub dobrej rozmowy.” Projekt ten pozwala na stworzenie w szkole bezpiecznej przestrzeń do rozmowy o wielokulturowości i różnorodności. Uczniowie poznają sposoby jak  skutecznie kształtować postawy, takie jak otwartości i empatia wobec różnorodności – nie tylko związanej z kulturą, religią czy językiem, ale również poglądami czy sposobem ekspresji. Koordynatorem akcji jest A. Winiarska. Warto zaznaczyć, że CEO, czyli Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą w Polsce organizacją pożytku publicznego, zajmuje się wspomaganiem i inspirowaniem nauczycieli , i dyrektorów do aktywności w dziedzinach społecznych i wdrażania nowych metod nauczania. Nasza szkoła będzie też realizować dzięki CEO „Wiosna na ludowo. Angażuj obywatelsko”W trakcie realizacji projektu – dzięki etnografom i etnografkom – uczniowie razem z grupą projektową poznają bogactwo kultury ludowej i  jej związki z rytmem przyrody. Na końcu odniosą się twórczo do tych zwyczajów w angażujący sposób. Projekt ten ma charakter interdyscyplinarny, czyli łączący wiele przedmiotów. 

Nauczyciele języka polskiego, p. J.Masiak, M. Mielcarz i R. Rycharska wraz z nauczycielkami 1-3  przygotowują Dzień Języka Ojczystego, a także będą zajmować się eliminacjami uczniów do sesji wiosennej olimpiady Olimpus z języka polskiego. Z kolei Pan A.Gołębieski, nauczyciel współorganizujący kształcenie organizuje projekt twórczy dla całej klasy 3 c1. Projekt zatytułowany,, Dyrygent emocji , którego celem jest: integracja , umiejętność współpracy klasy , odpowiedzialność za grupę .Drugim projektem własnego autorstwa  jest ,, Ucze się,  kreuje , przedstawiam „, celem jego jest wzbudzenie aktywności,  wyobraźni, wspomaganie procesów uczenia . Przetworzenie od metody podającej do kreującej uczestniczącej.

Dziś 9 lutego odbędzie się bal karnawałowy, przy współpracy Samorządu Uczniowskiego, nauczycieli i Rady Rodziców. Obsługą taneczno-muzyczną zajmie się profesjonalny nauczyciel tańca z firmy zewnętrznej, na dole w „Zośce” zostanie stworzona „kawiarenka”, gdzie uczniowie będą mogli korzystać z poczęstunku i lemoniady, której produkcją pod czujnym okiem opiekunów zajmą się uczniowie- członkowie samorządu uczniowskiego, harmonogram dla klas 1-3 i 4-7 został podany w  ogłoszeniach w Librusie , klasy 1-3 mają do południa  a 4-7 od 15-17.00

15 lutego  w czwartek odbędzie się dzień otwarty w naszej szkole o godzinie 17.00 dla przyszłych uczniów klas pierwszych. Strona internetowa naszej szkoły zmienia się , jesteśmy w trakcie wdrażania rozwiązań technicznych, powstały zakładki Programy , innowacje, Aktualności i ogłoszenia, konkursy na bieżąco je uzupełniamy, proszę do nich zaglądać.

Pozdrawiam, Dyrektor Szkoły, Julita Rusin