Ogłoszenia

Podziękowanie za udział w bożonarodzeniowej zbiórce„RODACY BOHATEROM”

Dziękujemy za zaangażowane i okazane serce Rodakom zamieszkującym ziemie dawnej Rzeczypospolitej – Kresów Wschodnich


…Za dobre serce pochylające się nad tymi,
którzy potrzebują pomocy.
Za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra.
Za przyjazną dłoń, która nas wspiera w pracy
podejmowanej dla dobra Kombatantów
i naszych Rodaków
z Kresów Wschodnich.
Za bezinteresowną pomoc…