projekty, programy, innowacje

Dzieci dla Zwierząt – projekt edukacyjny

Projekt Dzieci dla zwierząt jest przeznaczony dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. W SP 163 realizowany przez klasy 2a oraz 2b. Powstał we współpracy Schroniska na Paluchu z Miastem Stołecznym Warszawą. Ma na celu propagowanie działań na rzecz bezdomnych zwierząt oraz zapobieganie bezdomności psów i kotów. Uczniowie poznają prawa zwierząt, obowiązki ich opiekunów, jak również zasady bezpieczeństwa w kontaktach z psami oraz kotami, bo na nich głównie skupiona jest tematyka projektu.Uczniowie wykonują proponowane przez organizatorów aktywności skupiające się na nabywaniu umiejętności i wiedzy odnośnie zwierząt.