projekty, programy, innowacje

ŻYWE JAK MALOWANE – PROJEKT EDUKACYJNY

ŻYWE JAK MALOWANE – PROJEKT EDUKACYJNY

Termin realizacji – do 22.03.2024

ZADANIA  (dla wszystkich)

MALOWANE – W PRACOWNI ARTYSTY

(zadanie do realizacji w szkole – lekcje plastyki/techniki/zzw)

 • przygotowanie prac plastycznych – własna interpretacja wybranego dzieła sztuki o tematyce wiosennej (lekcje plastyki, techniki, zajęcia z wychowawcą)
 • prezentacja najlepszych prac z poszczególnych klas w zestawieniu z poznanymi reprodukcjami dzieł podczas wystawy konkursowej
 • PLEBISCYT – głosowanie na najlepsze prace podczas happeningu w dniu 22.03.2024 r.

 

OPIS OBRAZU – zadanie realizowane na zajęciach języka polskiego

 • Uczniowie wybierają jeden obraz o tematyce wiosny i uczą się pisania opisu (za zadnie uczniowie otrzymują ocenę z języka polskiego)

 

HAPPENING – ŻYWE… JAK MALOWANE – przebranie za postać z wybranego obrazu – 22.03.2024

 • Zadaniem punktowanym dla uczniów będzie charakteryzacja (przebranie) za postać
  z wybranego obrazu polskiego malarza (przykłady inspiracji w prezentacji).

Uczniowie mogą przygotować nie tylko przebranie, ale też rekwizyty, które są widoczne na obrazie – przygotowanie strojów i rekwizytów zaczerpniętych
z wybranego obrazu polskiego malarza.

 • Konkursowa prezentacja postaci podczas pierwszego dnia wiosny (uczniowie spędzają dzień w przebraniach – uczniowie powinni umieć wskazać (najlepiej przynieść wydruk) dzieło i autora, który stał się inspiracją do przygotowania stroju;
 • Konkurs na najlepsze przebranie zostanie wybrane podczas pokazu przez specjalnie powołane jury.

 

FOTOGRAFIA – ŻYWE… JAK MALOWANE – 22.03.2024

Wykonanie wspólnej klasowej fotografii w przebraniach.

WYZWANIE DLA CHĘTNYCH UCZNIÓW

ŻYWE …JAK MALOWANE – fotografia odtwarzająca wybrany obraz

Zadaniem będzie przygotowanie fotografii – odtworzenie wybranego dzieła malarskiego polskiego artysty (ukazującej postać/postaci) w fotografii wykonanej przez ucznia/zespół uczniów i zaprezentowanie go na przygotowanej wystawie (zadanie projektowe do wykonania przez uczniów poza szkołą) – przygotowane fotografie należy wydrukować na formacie A4 (najlepiej na papierze fotograficznymi) oraz dodatkowo przesłać do nauczyciela plastyki lub wychowawców (kl. I – III) w formie pliku do 15 marca 2024 roku.

Najlepszą pracę wybierze specjalnie powołane Jury

 

 

Kryteria sukcesu:

 1. Poprawne wywiązanie się zadań obowiązkowych i konkursowych,
 2. Kreatywność uczniów
 3. Zaangażowanie wszystkich uczniów klasy w zadania

Etapy projektu:

I . Prezentacja wybranych dzieł malarskich i wybór obrazów do wybranego dzieła malarskiego do interpretacji plastycznej i do opisu obrazu.

 1. Tworzenie własnych dzieł w oparciu o poznane obrazy – podczas lekcji plastyki/techniki/zzw

III. Nauka i przygotowanie wybranego opisu obrazu – język polski (analiza wybranego dzieła sztuki pod kątem epoki, w której powstały, treści, zastosowanych technik plastycznych i kompozycji)

 1. Przygotowanie wystawy prac plastycznych uczniów
 2. Przygotowanie konkursowej wystawy fotografii
 3. Przygotowanie stroju / charakteryzacji postaci z wybranego obrazu i pokaz podczas happeningu (22.03.2024)
 4. KONKURS – Wybór najlepszego stroju

VII. KONKURS – Wybór najlepszej pracy plastycznej

VII. KONKURS – ogłoszenie wyników na najlepszą fotografię.

VIII. Wykonanie wspólnych klasowych fotografii na stronę internetową szkoły.