projekty, programy, innowacje

MŁODZI W AKCJI – WIOSNA NA LUDOWO

SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU  „MŁODZI W AKCJI – WIOSNA NA LUDOWO”  :

WARSZAWA – MIEJSCE ZETKNIĘCIA RÓŻNYCH KULTUR LUDOWYCH

WIOSNA NA LUDOWO – prowadzimy badania etnograficzne i przygotowujemy wystawę

Cel:

  1. Poznanie tradycji, zwyczajów i obrzędów związanych z wiosną;
  2. Wykazanie różnorodności zwyczajowej i kulturowej związanej z pochodzeniem uczniów naszej szkoły;
  3. Przygotowanie szkolnej wystawy etnograficznej;
  4. Zaprezentowanie wyników badań na ogólnopolskiej mapie zwyczajów.

ZADANIE DLA UCZNIÓW:

Przeprowadź wywiad z członkami swojej rodziny i pozyskaj informacje na temat zwyczajów i obrzędów związanych z wiosną i ze świętami wielkanocnymi w danym regionie Polski.

Praca powinna zawierać:

– nazwę i krótki opis zwyczaju (jeden zwyczaj na jednej kartce),

– terytorium/region/miejscowość/, na którym występuje

– opcjonalnie mile widziane: fotografie rodzinne pokazujące ten zwyczaj lub przedmioty (np. pisanki, hafty, serwety, ubrania, itp.)

(w przypadku fotografii proszę wziąć pod uwagę możliwość wykonania skanu i zaprezentowania zdjęć na wystawie, przyniesione przedmioty również będą czasowo prezentowane na szkolnej wystawie etnograficznej)

Pozyskiwanie materiałów etnograficznych – przeprowadzenie badań – WSZYSCY

Zadanie dla grupy badawczej

Obróbka komputerowa + zdjęcia + opracowanie multimedialne materiałów

Oprawa plastyczna + przygotowanie wystawy

Analiza materiału etnograficznego + zestawienie