Ogłoszenia

Konkurs piosenki i recytacji w języku obcym.

Konkurs piosenki i recytacji z dnia 5 marca 2019r. cieszył się w naszej szkole dużym zainteresowaniem.

W konkursie tym wzięli udział zarówno uczniowie z klas 1-3, jak też 4-6 oraz 3-klasiści z gimnazjum.

Uczestnicy zaśpiewali piosenki zarówno w języku angielskim, jak też hiszpańskim i rosyjskim. Niektórzy recytowali również wiersze w w/w językach.

Jury w składzie: p. Karolina Witkowska-Mazur,p. Małgorzata Kuczerska,p. Ewa Rajkowska oraz p. Iryna Kruhlianytsia podjęły decyzję o następujących wynikach konkursu:

Dzieci z klas 1-3:

1. miejsce Aleksander Nadaliński kl.1b
2. miejsce Weronika Suchecka kl.2a
3. Nina Baryłka kl. 1c

Dzieci z klas 4-5:

1. miejsce Amelia Bieńkowska kl. 4b
2. miejsce Joanna Miazga kl. 5f
3. miejsce Alicja Filipczuk kl. 5f

Młodzież z klas 6-3 gim:

1. miejsce Jan Siekierzyński kl. 6a
2. Julia Nowacka oraz Kacper Kowalczyk kl.3d

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Na zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody.

Dziękujemy za udział w konkursie.:)

Zespół Języków Obcych.