Ogłoszenia

Dzielnicowe Centrum Integracji

DZIELNICOWE CENTRUM DO SPRAW INTEGRACJI
ORAZ
 SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 135

 

Zapraszają  20.05.2019 r.  o godzinie 15.00 do Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135

 dyrektorów, nauczycieli, specjalistów ze szkół  na kolejne spotkanie w ramach współpracy międzyszkolnej

 

PRACA Z UCZNIEM Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA
– TEORIA i PRAKTYKA SZKOLNA
 

Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy i będzie obejmowało następujące tematy zgłaszane przez uczestników poprzedniego spotkania: 

  • zastosowanie kontraktów
  • eliminowanie zachowań trudnych 

 Joanna Kuczewska
Milena Rzuczkowska

Ze względów organizacyjnych prosimy Państwa o zarejestrowanie się telefonicznie
nr 22 610 21 32 lub mailowo poradnia16@ppp16.waw.pl
(dopisek autyzm135)


 

Zapraszamy
do udziału w spotkaniach ze specjalistami
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4,
Mińska 1/5, sala 222

Tematy i harmonogram szkoleń:

  1. Problemy poznawcze i zaburzenia zachowania u dzieci z zaburzeniami integracji sensomotorycznej” – wykład

     Prowadząca: Alina Kaczmarczyk
     Data: 20 maja 2019 roku, poniedziałek, godz. 15.00-17.30

  1. Rola nauczyciela wspomagającego w edukacji dziecka niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu” – wykład

     Prowadząca: Olga Markowska
     Data: 29 maja 2019 roku, środa, godz. 14.00-17.00

  1. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera” wykład

     Prowadząca: Olga Markowska
     Data: 12.06.2019 roku, środa, godz. 14.00-17.00

  1. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera” – superwizja dla nauczycieli

     Prowadząca: Olga Markowska
     Spotkania w roku szkolnym 2019/20 w wymiarze 1 spotkanie w miesiącu

ZAPISY sekretariat Poradni nr 4 – tel. 22 810 20 29