Ogłoszenia

Dzień bezpiecznego internetu

Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie
Organizator lokalnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2021 Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę”. Podejmowane przez Państwa inicjatywy przyczyniają się do zwiększania poziomu bezpieczeństwa młodych użytkowników internetu.
Dziękujemy za włączenie się w tegoroczne obchody DBI.