Ogłoszenia

W dniach od 12 IV 2021 r. do 18 IV 2021
wszyscy pracownicy SP 163
pracują w trybie zdalnym.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny:
Sekretariat 022 27 71 446
Kadry 022 27 71 443
Kierownik gospodarczy 022 27 71 444
lub mailowy sekretariat@sp163.edu.pl bądź
za pośrednictwem e’ dziennika.