Ogłoszenia

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w dniu 1 września 2021 r.

Dyrekcja oraz nauczyciele zapraszają uczniów klas I-VIII na rozpoczęcie roku szkolnego, w dniu 1 września 2021 r.

Przypominamy, że zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby zdrowe, bez oznak chorobowych. Każdy przed wejściem do szkoły dezynfekuje ręce płynem umieszczonym przy drzwiach. Wszystkich obowiązuje zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m. Osoby dorosłe wchodząc na teren szkoły muszą mieć założoną maskę zakrywającą nos i usta.

W rozpoczęciu roku szkolnego klas I  może uczestniczyć tylko jeden rodzic. Pozostali uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców.

klasa

Nr sali

Godziny

Wychowawca

Dodatkowy nauczyciel

1a

14

8:30 – 10:30

Wioletta Zielińska

Magdalena Kowalczyk

1b

13

10:00 – 12:00

Marta Lindebny

Magdalena Kowalczyk

1c

12

11:00 – 13:00

Aneta Jonio

Magdalena Kowalczyk

2a

15

9:30 – 11:00

Natalia Leszkiewicz

Katarzyna Michalak

2b

103

9:30 – 11:00

Dominika Orzoł

Katarzyna Michalak

2c

16

9:30 – 11:00

Adrianna Murawska

Katarzyna Michalak

3a

106

10:00 – 11:30

Diana Szwagrzak

Paulina Puchniak

3c

206

10:00 – 11:30

Marzena Bartoszcze

Paulina Puchniak

3d

105

10:00 – 11:30

Urszula Łazicka

Paulina Puchniak

3e

102

10:00 – 11:30

Magdalena Zalewska

Paulina Puchniak

4a

104

9:00 – 10:30

Grzegorz Krakowiak

Małgorzata Gorczyńska

4b

204

9:00 – 10:30

Elżbieta Kłosowska

Żaneta Betlińska

5d

202

9:00 – 10:30

Karol Bednarczyk

Anna Chalhoub

6a

101

9:00 – 10:30

Jolanta Aleksandrowicz

Joanna Gałan

7a

207

8:30 – 10:00

Beata Kurgan

Martyna Kaniewska

7b

201

8:30 – 10:00

Joanna Masiak

Agnieszka Orłowska

8a

203

8:30 – 10:00

Małgorzata Mielcarz

Anna Millen

8e

205

8:30 – 10:00

Agnieszka Krakowiak

Ewa Miszczak

 

Klasy  I (1a, 1b, 1c)

 

Uczniowie klasy 1a przychodzą na rozpoczęcie roku szkolnego na godzinę 8:30.

 

Uczniowie wraz z rodzicami wchodzą do szkoły wejściem głównym i spotykają się z wychowawcą na korytarzu parteru.

Spotkanie z wychowawcą będzie składało się z dwóch części.

Część pierwsza, trwająca około 30 minut (wychowawca zapoznaje się z uczniami i rodzicami oraz przekazuje informacje organizacyjne (m.in. dokumenty do podpisania przez rodziców).

 

Część druga, trwająca około 1 godziny 30 minut  to spotkanie wychowawcy z uczniami w sali  nr 14 (wychowawca zapoznaje uczniów ze szkolnym budynkiem; omawia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole; omawia bezpieczną drogę do szkoły i do domu; przeprowadza zajęcia integracyjne;

Podczas drugiej części spotkania rodzice oczekują na dzieci na szkolnym korytarzu.

W tym czasie rodzice będą mogli zapisać dziecko do świetlicy szkolnej.

Po spotkaniu rodzice z dziećmi opuszczają budynek wyjściem głównym.

Wychowawców na spotkaniu wspiera p. psycholog Magdalena Kowalczyk.

 

Uczniowie klasy 1b przychodzą na rozpoczęcie roku szkolnego na godzinę 10:00.

 

Uczniowie wraz z rodzicami wchodzą do szkoły wejściem przez szatnię i spotykają się z wychowawcą w sali gimnastycznej.

Spotkanie z wychowawcą będzie składało się z dwóch części.

Część pierwsza, trwająca około 30 minut (wychowawca zapoznaje się z uczniami i rodzicami oraz przekazuje informacje organizacyjne (m.in. dokumenty do podpisania przez rodziców).

Część druga, trwająca około 1 godziny 30 minut  to spotkanie wychowawcy z uczniami w sali  nr 13 (wychowawca zapoznaje uczniów ze szkolnym budynkiem; omawia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole; omawia bezpieczną drogę do szkoły i do domu; przeprowadza zajęcia integracyjne;

Podczas drugiej części spotkania rodzice oczekują na dzieci w sali gimnastycznej..

W tym czasie rodzice będą mogli zapisać dziecko do świetlicy szkolnej.

Wychowawców na spotkaniu wspiera p. psycholog Magdalena Kowalczyk.

 

Uczniowie klasy 1c przychodzą na rozpoczęcie roku szkolnego na godzinę 11:00.

 

Uczniowie wraz z rodzicami wchodzą do szkoły wejściem przez szatnię i spotykają się z wychowawcą na korytarzu parteru.

Spotkanie z wychowawcą będzie składało się z dwóch części.

Część pierwsza, trwająca około 30 minut (wychowawca zapoznaje się z uczniami i rodzicami oraz przekazuje informacje organizacyjne (m.in. dokumenty do podpisania przez rodziców).

Część druga, trwająca około 1 godziny 30 minut  to spotkanie wychowawcy z uczniami w sali  nr 12 (wychowawca zapoznaje uczniów ze szkolnym budynkiem; omawia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole; omawia bezpieczną drogę do szkoły i do domu; przeprowadza zajęcia integracyjne;

 

Podczas drugiej części spotkania rodzice oczekują na dzieci na szkolnym korytarzu.

W tym czasie rodzice będą mogli zapisać dziecko do świetlicy szkolnej.

Po spotkaniu rodzice z dziećmi opuszczają budynek wyjściem głównym.

Wychowawców na spotkaniu wspiera p. psycholog Magdalena Kowalczyk.

 

Klasy II  (2a, 2b, 2c)

 

9:15 – 9:30 – uczniowie klas drugich schodzą się do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Uczniowie wchodzą do szkoły przez szatnię, gdzie dyżur pełni  p. Katarzyna Michalak i kieruje uczniów do odpowiedniej sali lekcyjnej.

9:30 – 11:00 – spotkanie z wychowawcą

11:00 – wychowawca sprowadza dzieci i oddaje pod opiekę rodziców

2a -wyjście główne

2b- wyjście przez szatnię

2c- wyjście od strony  boiska

Pozostałych uczniów odprowadza do świetlicy szkolnej.

JEŻELI RODZIC WYRAŻA ZGODĘ NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA DO DOMU MUSI ZAOPATRZYĆ JE W PISEMNĄ ZGODĘ, KTÓRĄ NALEŻY PRZEKAZAĆ WYCHOWAWCY.

Uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców.

Rodzice dzieci  mogą czekać przed szkołą zachowując dystans społeczny.

 

Kl. III (3a, 3c, 3d, 3e)


9:45 – 10:00
– uczniowie klas trzecich schodzą się do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Uczniowie wchodzą do szkoły przez szatnię, gdzie dyżur pełni  p. Paulina Puchniak i kieruje uczniów do odpowiedniej sali lekcyjnej.

10:00 – 11:30 – spotkanie z wychowawcą.

11:30 – wychowawca sprowadza dzieci i oddaje je pod opiekę rodziców

3a – wyjście główne
3c- wyjście przez szatnię
3d- wyjście od strony ulicy  Łukowskiej(boczne)
3e- wyjście od strony  boiska

Pozostałych uczniów odprowadza do świetlicy szkolnej.

JEŻELI RODZIC WYRAŻA ZGODĘ NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA DO DOMU MUSI ZAOPATRZYĆ JE W PISEMNĄ ZGODĘ, KTÓRĄ NALEŻY PRZEKAZAĆ WYCHOWAWCY.

Uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców.

Rodzice dzieci  mogą czekać przed szkołą zachowując dystans społeczny.

 

klasy IV, V, VI (4a, 4b, 5a, 6a)

8:45 – 9:00 – uczniowie  schodzą się do wyznaczonych sal lekcyjnych, gdzie czeka na nich wychowawca (uczniowie wchodzą do szkoły przez szatnię). Wyznaczony w tabeli dodatkowy nauczyciel, stoi przy boksie i kieruje uczniów do przydzielonej sali lekcyjnej.

9:00 – 10:30 –
spotkanie z wychowawcą + wyznaczonym nauczycielem.


10:30 – nauczyciele sprowadzają klasę do wyjścia  – nauczyciele monitorują wychodzenie uczniów dbając, by uczniowie klas nie mieszali się – zachowujemy odstęp między klasami

Uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców.

Rodzice dzieci  mogą czekać przed szkołą zachowując dystans społeczny.

 

klasy VII i VIII (7a, 7b, 8a, 8e)

8:15 – 8:30 – uczniowie  schodzą się do wyznaczonych sal lekcyjnych, gdzie czeka na nich wychowawca (uczniowie wchodzą do szkoły przez szatnię). Wyznaczony w tabeli dodatkowy nauczyciel, stoi przy boksie i kieruje uczniów do przydzielonej sali lekcyjnej.

8:30 – 10:00 –
spotkanie z wychowawcą + wyznaczonym nauczycielem.


10:00 – nauczyciele sprowadzają klasę do wyjścia  – nauczyciele monitorują wychodzenie uczniów dbając, by uczniowie klas nie mieszali się – zachowujemy odstęp między klasami

Uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców.


Harmonogram wydawania obiadów dnia 1 września:
 
stołówka nr 1
 
      • zerówka- 11.30
      • klasy pierwsze-godzina 13.00
      • klasy drugie-godzina 12.00
      • klasy trzecie-godzina 12.00
 
stołówka nr 2
 
      • klasy 4,5,6,7,8-godzina 12.25