Aktualności

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji w piątek zorganizowaliśmy turnieje, w których uczniowie klas 4-5 i 6-7 walczyli o tytuł Szkolnego Mistrza Języka Ojczystego. Reprezentanci klas musieli wykazać się biegłością w posługiwaniu się językiem polskim, doskonałą wymową trudnych połączeń wyrazowych i umiejętnością wychwytywania i poprawiania błędów językowych, pisali też nietypowe dyktando. Nie pokonała Ich gżegżółka, która grzała grzańca, gdy grzmiący grzmot gromko grzmiał grożąc grzesznikom, ani Jola lojalna i Jola nielojalna. W kategorii klas 4-5 zwyciężyła klasa 5a, natomiast wśród uczniów klas 6-7 niepokonani okazali się reprezentanci klasy 6b. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy niezwykłej sprawności w posługiwaniu się naszym, nie najłatwiejszym lecz pięknym językiem.