projekty, programy, innowacje

„Sztuka wyrażania emocji” – innowacja pedagogiczna

To cykl warsztatów, prowadzonych przez pedagoga szkolnego w wybranych klasach, których celem jest wzmacnianie kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów w obszarze zdrowia psychicznego.

Podczas zajęć uczniowie będą doskonalili umiejętności świadomego i konstruktywnego wyrażania własnych emocji oraz zwracania się z prośbą o pomoc w sytuacjach trudnych. Poprzez specjalnie dobrane metody aktywizujące, zadania indywidualne i grupowe będą mieli możliwość podjęcia rozmowy na temat własnych stanów emocjonalnych, a także odreagowania trudnych emocji i napięć, stresu doświadczanego w sytuacjach edukacyjnych, relacjach rówieśniczych, w tym także w sieci.

Zajęcia mają również na celu rozwijanie umiejętności dostrzegania emocji i rozumienia perspektywy innych osób, a tym samym sprzyjają kształtowaniu postawy empatii, tolerancji i wrażliwości społecznej, co powinno znacząco wpłynąć na poprawę samopoczucia uczniów, ich relacji koleżeńskich, poczucia akceptacji i przynależności do zespołu klasowego.