Ogłoszenia

ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI: 14.04.2021 r.

W 2021 roku Święto Chrztu Polski przypada na 14 kwietnia (środa).

14 kwietnia 966 r. to jedna z najważniejszych dat w historii kraju – rozpoczęła jego chrystianizację i dała początek państwowości.

W środę (14.04) będziemy obchodzili 1055. rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę.

Wagę wydarzenia warto podkreślić, wywieszając tego dnia flagę w barwach narodowych.

Święto Chrztu Polski zostało ustanowione w 2019 – 22 lutego Sejm uchwalił ustawę, na mocy której 14 kwietnia stał się nowym świętem.

Dzień w biało-czerwonych barwach

Uroczystość obchodzona jest dopiero po raz trzeci i choć jest świętem narodowym, zasadniczo nie różni się niczym od dnia powszedniego. By zagościło na stałe w świadomości społeczeństwa, zrodził się pomysł, by je uczcić, wywieszając biało-czerwoną flagę.

    – Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość narodu polskiego. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana za dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości – podkreśla Jan Klawiter, Prezes Fundacji SŁOWO.

Chrzest Polski: waga i konsekwencje

Chrzest księcia Mieszka I oraz jego najbliższego otoczenia odbył się w Wielką Sobotę 966 r. i miał doniosłe znaczenie dla przebiegu integracji plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego narodu. Przyczynił się do trwalszego zespolenia młodego organizmu państwowego.

Utworzenie hierarchii kościelnej ułatwiło administrowanie krajem. Struktury i dostojników Kościoła można było wykorzystać do zadań państwowych. Przez chrzest i proces chrystianizacji Polska na trwałe związała się z zachodnim kręgiem kultury europejskiej.

oprac.: Anna Augustynowicz

ŹRÓDŁO:

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/historia/wywies-flage-w-swieto-chrztu-polski—1404.html