Ogłoszenia

CZY PRACA Z TEKSTEM TEŻ AKTYWIZUJE? TAK

CZY PRACA Z TEKSTEM TEŻ AKTYWIZUJE? TAK

 

… wszystko zależy od poleceń, zadań kierowanych do ucznia.

 

Konfucjusz powiedział:

„Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż mi, a zapamiętam,  
pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” 

Człowiek najlepiej uczy się poprzez udział i doświadczanie, poprzez emocje i pytania jakie temu doświadczaniu towarzyszą.

 

Podczas lekcji przyrody uczniowie mieli za zadanie nauczyć się ELELEMTÓW BUDOWY ORGANIZMU CZŁOWIEKA (czyli pamięciówka), ale również zrozumieć, który element jest składowym dla pozostałych (czyli rozumowanie, myślenie).

Uczniowie, samodzielnie, po analizie tekstu źródłowego, zapisywali na osobnych paskach ważne wyrazy (z pamięci zapisywali kolejne pojęcia przyrodnicze, nazwy elementów budowy organizmu), następnie wspólnie z kolegą sprawdzali, czy popranie napisali te nazwy. Po korekcie, z pamięci, układali nazwy od najprostszego elementu do najbardziej złożonego (komórka, tkanka, narząd, układ narządów, organizm). Cały czas mogli dokonywać autokorekty, ale dbali o to, żeby rozwijać swoją pamięć.

Kolejne ćwiczenie miało na celu zapamiętanie nazw układu kostnego, tu pomógł nam szkielet człowieka i etykiety przyklejane we właściwym miejscu.

Szkoda, że lekcja trwała tylko 45 minut.