projekty, programy, innowacje

„GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW” W NASZEJ SZKOLE

W roku szkolnym 2023/24 realizujemy w naszej szkole zajęcia z programu profilaktycznego „Godzina dla Młodych Głów” – Fundacji UNAWEZA.

Celem programu jest wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego. Program jest odpowiedzią na rosnący kryzys psychiczny wśród młodych osób i wynikające z badań zapotrzebowanie całej społeczności szkolnej na otwartą rozmowę o zdrowiu psychicznym.

Punktem wyjścia do powstania programu były wyniki badań – „Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, w których udział wzięło 184 tys. uczniów z całej Polski (raport z tych badań jest dostępny na stronie www.mlodeglowy.pl).

Do udziału w pierwszym pilotażowym roku realizacji programu zgłosiło się 1330 szkół i placówek oświatowych, w tym nasza szkoła. Zgodnie z założeniami Programu „Godzina dla Młodych Głów” – działaniami zostaną objęci wszyscy uczniowie naszej szkoły poprzez udział w zajęciach – ośmiu lekcjach prowadzonych przez wychowawców, które będą odbywały się we wszystkich klasach, raz w miesiącu od października 2023 r. do czerwca 2024 r.

W pierwszym półroczu uczniowie zostali zapoznani z zasadami Pierwszej Pomocy Psychologicznej (PPP), które są zgodne z wytycznymi UNICEF (Look, Listen, Link). Zajęcia miały na celu wzmacnianie u uczniów takich kompetencji jak: rozpoznawanie emocji, nazywanie potrzeb, stawianie granic czy komunikowanie potrzeby wsparcia.

W drugim półroczu zajęcia będą poświęcone higienie cyfrowej i bezpieczeństwu w sieci. Uczniowie będą doskonalili swoje kompetencje związane z budowaniem relacji w środowisku online i offline, poprzez nabywanie i rozwijanie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających, wyznaczania i komunikowania granic, reagowania na hejt i cyberprzemoc.